ZARZĄDZENIE  Nr 15 /2012r.               

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z   dnia 24 lutego 2012r.

 

 w sprawie  zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 18 lipca 2011 w sprawie udostępniania informacji publicznej

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  (Dz. U. nr 10, poz. 68) zarządza się, co następuje:           

 

§ 1.

Ulega zmianie załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 18 lipca 2011 w sprawie udostępniania informacji publicznej.

 

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. BIP.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 15 /2012r. Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 18 lipca 2011 w sprawie udostępniania informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:28.02.2012 11:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Rodak
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:28.02.2012 12:02