NAJEM LOKALU ZAMIENNEGO

 1. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

 1. Wymagane druki :

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

 1. Wymagane załączniki :

Zaświadczenie o dochodach, ewentualnie - wyrok rozwodowy, wyrok sądowy o eksmisji

 1. Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty.

 1. Opłaty :

nie pobiera się

 1. Termin załatwienia sprawy :

------------------------------------

 1. Jednostka odpowiedzialna :

Gospodarka Mieszkaniowa i Handel,(pierwsze piętro, pokój nr 6) , telefon 074/8697668

 1. Tryb odwoławczy :

-----------------------------

 1. Opłata za odwołanie :

-----------------------------

 1. Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późń. zm.)

 • Ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.)

 • Uchwała Nr X/56/07 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29.05.2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 1. Uwagi :

Wniosek musi zawierać opinię administratora dotychczas zamieszkiwanego lokalu (ZBGKiM, spółdzielnia czy inny zarządca), potwierdzenie zameldowania w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (pierwsze piętro; pok. nr 9) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez wnioskodawcę.Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:NAJEM LOKALU ZAMIENNEGO
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:09.03.2009 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:13.03.2009 13:49