OGŁOSZENIE O SESJI

 Dnia 27. września 2011 r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej VI kadencji.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Wręczenie medali za zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

4.       Multimedialna prezentacja imprezy Biegu Ulicami Miasta – BUM – na biegówkach w lutym 2012 r. w Dusznikach-Zdroju.

5.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki-Zdrój za I półrocze 2011 r.

6.   Parkometry – wydzielone miejsca płatnego parkowania na terenie miasta Duszniki-Zdrój.

7.   Plan promocji miasta na 2012 rok.

8.   Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a.  zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego,

b. zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w roku 2011,

c. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 9.  Informacja Burmistrza Miasta z działań podjętych w okresie między sesjami.

      10.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

      11.   Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

      12.   Sprawy różne.

      13.   Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

 

                                                                      Przewodniczacy Rady Miejskiej

                                                                            w Dusznikach-Zdroju

 

                                                                               /-/ Jan Śmielak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wrześniowej sesji Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Teresa Zarówna
Data publikacji:21.09.2011 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Teresa Zarówna
Data aktualizacji:21.09.2011 13:02