ZEZWOLENIE NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI. 
 1. Miejsce składania wniosku:
Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)
 1. Wymagane druki :
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki.
 1. Wymagane załączniki :
 • Dokument potwierdzający spłatę hipoteki (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność).
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej (oryginał).
 • Dokument stanowiący podstawę wpisu hipoteki (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność) 
 1. Opłaty :
Opłata skarbowa- 82 zł za wydanie zaświadczenia płatna w kasie urzędu (parter) 
lub na rachunek bankowy nr 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
Opłaty sadowe wnoszone do sądu wieczystoksiegowego.
 
 1. Termin załatwienia sprawy :
Do 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia. Sprawa rozstrzygania jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie maja zastosowania.
 1. Jednostka odpowiedzialna :
Referat Techniczno-Inwestycyjny, 
(drugie piętro, pokój nr 15), 
telefon 074/8697663
 1. Tryb odwoławczy :
--------------------------
 1. Opłata za odwołanie :
--------------------------
 1. Podstawa prawna :
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).
 1. Uwagi : 
-----------------------------

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZEZWOLENIE NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:05.03.2009 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:05.03.2009 14:31