WYKREŚLENIE HIPOTEKI ZWYKŁEJ I KAUCYJNEJ Z KSIEGI WIECZYSTEJ URZĄDZONEJ DLA LOKALU. 
 1. Miejsce składania wniosku:
Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)
 1. Wymagane druki :
Podanie właściciela lokalu.
 1. Wymagane załączniki :
 • Odpis Księgi wieczystej urządzonej dla lokalu z wpisami odpowiadającymi stanowi faktycznemu oraz kserokopia aktu notarialnego (oryginał do wglądu). Inne w przypadku indywidualnych (kserokopia i oryginał do wglądu)
 • W przypadku hipotek zwykłych potwierdzenie całkowitego uregulowania za nabyty lokal.
 1. Opłaty :
Opłata skarbowa- 82 zł za wydanie zaświadczenia płatne w kasie urzędu (parter) 
lub na rachunek bankowy nr 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
Opłaty sadowe wnoszone do sądu wieczystoksiegowego
 1. Termin załatwienia sprawy :
Do 2 miesięcy.
 1. Jednostka odpowiedzialna :
Referat Techniczno-Inwestycyjny, 
(drugie piętro, pokój nr 15), 
telefon 074/8697 663.
 1. Tryb odwoławczy :
--------------------------
 1. Opłata za odwołanie :
--------------------------
 1. Podstawa prawna :
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).
 1. Uwagi : 
-----------------------------

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYKREŚLENIE HIPOTEKI ZWYKŁEJ I KAUCYJNEJ Z KSIEGI WIECZYSTEJ URZĄDZONEJ DLA LOKALU.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:05.03.2009 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:05.03.2009 14:38