ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI PROCENTOWEJ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO. 
 1. Miejsce składania wniosku:
Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)
 1. Wymagane druki :
Wniosek o zmianę wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 1. Wymagane załączniki :
Dokument potwierdzający zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, np. pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 1. Opłaty :
brak
 1. Termin załatwienia sprawy :
Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia. 
Sprawa rozstrzygania jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie 
maja zastosowania.
 1. Jednostka odpowiedzialna :
Referat Techniczno-Inwestycyjny, 
(drugie piętro, pokój nr 15), 
telefon 074/8697 663
 1. Tryb odwoławczy :
Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy 
zamiany stawki procentowej opłaty rocznej, złożyć do samorządowego kolegium 
odwoławczego wniosek o ustalenie, że zamiana wysokości stawki procentowej jest 
uzasadniona. Od orzeczenia kolegium odwołanie nie przysługuje. Od orzeczenia kolegium 
może być wniesiony sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
 1. Opłata za odwołanie :
--------------------------
 1. Podstawa prawna :
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami);
 1. Uwagi : 
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji. 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI PROCENTOWEJ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:05.03.2009 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:05.03.2009 14:34